UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo trả lời ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh này sắp tới.

Theo báo cáo này, trả lời băn khoăn của cử tri về việc người nước ngoài thuê người Việt Nam đứng tên mua bán đất trái phép, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có nhiều văn bản chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh.

Ngày 2-5-2018, tỉnh Khánh Hòa đã thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình người nước ngoài mua bán đất không đúng quy định.

Khánh Hòa xác định 5 vị trí đất có yếu tố nước ngoài - Ảnh 1.

Nhiều người Trung Quốc ăn ở tại Nha Trang

Tổ công tác liên ngành này đã nắm thông tin 5 vị trí đất có yếu tố nước ngoài. Trong đó 2 khu đất ở huyện Vạn Ninh (là khu vực dự kiến xây dựng đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong), 2 khu đất thuộc TP Cam Ranh và 1 khu đất thuộc thị xã Ninh Hòa.

Tổ công tác đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xác minh tính pháp lý các khu đất nói trên. 

UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc kiểm tra liên quan đến người nước ngoài núp bóng mua bán nhà, đất trái phép rất khó khăn, vướng mắc do vị trí nhà đất không có, chủ sử dụng, hồ sơ pháp lý và hồ sơ mua bán đất không có, chỉ giao dịch qua giấy tay hoặc tự thỏa thuận giữa bên có yếu tố người nước ngoài và bên người Việt Nam. Việc xác minh phải thực hiện nhiều đầu mối, tốn nhiều thời gian.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết trong thời gian tới tỉnh này sẽ tập trung kiểm tra, xử lý 5 khu đất có yếu tố nước ngoài nói trên. Ngoài ra sẽ xử lý 2 khu đất đã được Văn phòng Thừa phát lại Nha Trang lập vi bằng cho việc mua bán. Trong đó 1 khu đất nông nghiệp diện tích 87 ha ở huyện Vạn Ninh và 1 khu đất có biểu hiện mua bán trái phép.

Hồng Ánh