Ngày 2-12, kỳ họp thứ 19 HĐND TP Cần Thơ khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc. Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ về kết quả thực hiện đề án "Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TP tại Trường ĐH California (Riverside - Mỹ) được HĐND TP phê duyệt tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 11-7-2018, thì đề án chính thức khởi động theo Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 18-10-2018.

Đề án dự kiến tổ chức 4 lớp bồi dưỡng tại Trường ĐH California cho 80 cán bộ, công chức, viên chức của TP Cần Thơ, kinh phí hơn 10,3 tỉ đồng được chi từ nguồn ngân sách TP cân đối hằng năm.

Kiến nghị dừng đưa 80 cán bộ ở Cần Thơ sang Mỹ bồi dưỡng - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 19 HĐND TP Cần Thơ khoá IX khai mạc sáng nay

Kết quả thực hiện: Thông qua đề án, đã cử 30/80 cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý và công chức chuyên môn đi bồi dưỡng (đạt 37,5% chỉ tiêu đề án), với tổng số lớp là 2/4 lớp (đạt 50%), kinh phí đã chi hơn 4,7 tỉ đồng.

Đến nay, đề án chỉ thực hiện được 2 lớp do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt là tại Mỹ; đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới… Bên cạnh đó, tình hình các khoản thu ngân sách năm 2020 của TP cũng bị ảnh hưởng do dịch bệnh nên việc triển khai 2 lớp còn lại bị gián đoạn, chưa thực hiện theo chỉ tiêu của đề án.

Trước tình hình trên, UBND TP Cần Thơ kiến nghị HĐND TP cho phép dừng thực hiện đề án này.

Mục tiêu của đề án "Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TP Cần Thơ tại Trường ĐH California" là nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực tổ chức, kỹ năng điều hành thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP và hội nhập quốc tế.

Đối tượng tham gia bồi dưỡng gồm: cán bộ, công chức, viên chức TP Cần Thơ công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập liên quan đến các lĩnh vực: nhân sự; giao thông; quy hoạch đô thị; biến đổi khí hậu; môi trường; tài chính, ngân sách; quản lý dịch vụ công.

Tin - ảnh: Ca Linh