Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM vừa cho hay do vướng giải phóng mặt bằng, các thủ tục xây dựng nên Dự án vệ sinh môi trường Thành phố - giai đoạn 2 bị chựng lại. Do đó, để giải vây cho dự án, đơn vị này (chủ đầu tư) đã kiến nghị UBND TP 4 nhóm vấn đề.

Theo đó, đối với gói thầu XL-02 (xây dựng Nhà máy xử lý nước thải) kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng sớm thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật các hạng mục phụ trợ (san nền, nắn chỉnh rạch, chống ngập…); chỉ đạo Sở Khoa học – Công nghệ sớm có ý kiến về công nghệ MBBR của thiết kế cơ sở và trình UBND TP chấp thuận; chỉ đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn chủ đầu tư điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà máy.

Kiến nghị khẩn hòng giải vây cho dự án triệu đô ở TP HCM - Ảnh 1.

Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè hồi sinh đã nâng cao chất lượng sống của người dân TP

Đối với gói thầu thi công cống quận 2, kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở GTVT cấp phép nhiều mũi thi công và cho phép tồn tài rào chắn một số vị trí đẩy nhanh tiến độ thi công.

Về công tác giải phóng mặt bằng, kiến nghị UBND TP chỉ đạo UBND quận 2 giải quyết dứt điểm 4 trường hợp chưa thống nhất phương án bồi thường.

Về công tác giao đất, kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu để sớm giao đất xây dựng nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố - giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 524 triệu USD, trong đó vốn ODA 450 triệu USD còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách TP, thời gian thực hiện 2015-2020. Mục tiêu dự án nhằm hoàn chỉnh hệ thống thu gom – xử lý nước thải toàn bộ lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè và quận 2 đồng thời nâng cao sức khỏe, bảo tồn hệ sinh thái sông Sài Gòn, hạ lưu sông Đồng Nai cũng như chỉnh trang đô thị cho TP.

Đến nay tiến độ chung của dự án chỉ đạt khoảng 52%, giải ngân 56,7% do nhiều khó khăn về thủ tục xây dựng và giải phóng mặt bằng.

Thu Hồng Ảnh: Hoàng Triều