Thanh tra TP HCM vừa chỉ ra những thiếu sót trong quá trình xây dựng Học viện Cán bộ TP HCM.

Lựa chọn nhà thầu không đúng quy định

Theo đó, dự án Học viện Cán bộ TP HCM (giai đoạn 3) hạng mục ký túc xá có thiếu sót như: Tổ chuyên gia đấu thầu không đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 3, điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014; việc phát hành hồ sơ mời thầu không đúng theo quy định. Ngoài ra, năng lực tài chính và kinh nghiệm nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng vẫn được xét đạt về hồ sơ kỹ thuật.

Việc đánh giá về chủng loại vật tư dự thầu của Liên danh Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh cũng không căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu.

Cụ thể, liên danh Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh cung cấp chủng loại vật tư không đúng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Bên mời thầu đã bỏ qua bước yêu cầu nhà thầu làm rõ việc vật tư không đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu mà xác định Liên danh Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh xếp hạng 1, sau đó, nhà thầu mới cam kết cung cấp chủng loại vật tư đúng hồ sơ mời thầu là thực hiện không đúng quy định. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu không thể hiện tính công bằng, cạnh tranh giữa các nhà thầu.

Qua thanh tra cho thấy tư vấn đấu thầu trong quá trình xem xét lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị ký túc xá" (giai đoạn 3) đã đánh giá vật tư, thiết bị dự thầu của nhà thầu theo cảm tính, không thể hiện đặc tính về kỹ thuật của thiết bị, vật tư sử dụng cho công trình dẫn đến lựa chọn nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Cho đến khi đoàn thanh tra phân tích dựa trên cơ sở quy định pháp luật, ý kiến của cơ quan chuyên môn (Sở Kế hoạch và Đầu tư) và đơn vị Tư vấn Quản lý dự án, xác định việc tư vấn lựa chọn và xếp hạng Liên danh Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh đứng đầu là chưa đúng quy định pháp luật nhưng Tư vấn Đấu thầu vẫn cố chấp khẳng định là đã thực hiện đúng theo quy định trong việc xếp hạng nhà thầu nhưng không đưa ra được những cơ sở pháp lý phù hợp.

Điều đó khẳng định Tư vấn đấu thầu cố ý báo cáo sai, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu là vi phạm Điểm b, Khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội: "Cá nhân trực tiếp đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả lựa chọn danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư cố ý báo cáo sai hoặc cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư".

Hủy kết quả, đấu thầu lại gói thầu của công trình xây dựng Học viện Cán bộ TP HCM - Ảnh 1.

Học viện Cán bộ TP HCM

Việc ký các văn bản liên quan đến quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị ký túc xá" nhưng không có chứng chỉ đấu thầu, là thực hiện không đúng theo quy định tại khoản 1, điều 16 Luật Đấu thầu.

Giám đốc và phó giám đốc học viện phải chịu trách nhiệm

Trách nhiệm thuộc về Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Long, Công ty CP Tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng, Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện được phân công phụ trách tại thời điểm phát sinh vụ việc.

Từ những thiếu sót trên, Thanh tra TP HCM kiến nghị Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra, làm rõ việc Đảng ủy Học viện Cán bộ biểu quyết thống nhất chủ trương chọn nhà thầu Liên danh Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh không đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng và quy định của Luật Đấu thầu.

Đồng thời, yêu cầu giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM kiểm tra, làm rõ việc đơn vị tư vấn Quản lý dự án (Công ty CP Tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng) và Tư vấn đấu thầu (Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Long) có dấu hiệu "thông đồng" trong việc báo cáo lựa chọn nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu đề xuất chủ đầu tư phê duyệt xếp hạng nhà thầu; vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu.

Học viện Cán bộ TP HCM được xây dựng trên diện tích hơn 7,1ha tại phường 12, quận Bình Thạnh. Trong đó, giai đoạn 1 của dự án gồm các hạng mục san nền, xây dựng mới cổng (gồm nhà thường trực) và tường rào. Giai đoạn 2 xây dựng khối hành chính, nhà kỹ thuật, gồm các hạng mục thư viện, khối lớp học, hồ nước cảnh, hành lang nối hành chính, sân, đường đi bộ… Giai đoạn 3 xây dựng hội trường và ký túc xá sinh viên.
Bài và ảnh: TRƯỜNG HOÀNG