Theo dự thảo nội dung chương trình kỳ họp thứ 12, HĐND TP HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, cuộc họp cuối cùng trong năm của HĐND TP sẽ kéo dài trong 5 ngày (từ ngày 4 đến ngày 8-12) với nhiều nội dung quan trọng.

Đáng chú ý là HĐND TP sẽ bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND TP bầu trong ngày làm việc thứ 2. Cụ thể là chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên UBND TP; chủ tịch, các phó chủ tịch và các trưởng ban của HĐND TP. 

Dự kiến sẽ lấy phiếu tín nhiệm với 16 người. Tuy nhiên, có một số cán bộ đã được bổ nhiệm chức vụ khác, nghỉ hưu; một số người vừa mới được bầu bổ sung nên có thể con số thực tế sẽ thấp hơn. Số người được lấy phiếu tín nhiệm sẽ được chốt sau khi HĐND TP thảo luận và thống nhất vào chiều 4-12.

Kỳ họp HĐND TP HCM cuối năm: Làm công tác nhân sự và lấy phiếu tín nhiệm - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự một kỳ họp của HĐND TP

Ở ngày làm việc thứ tư, dự kiến HĐND TP sẽ làm công tác nhân sự, bầu bổ sung một số chức danh của UBND TP.

Ngoài 2 nội dung quan trọng trên, kỳ họp cuối năm này sẽ tập trung thảo luận vào một số vấn đề như tình hình kinh tế - xã hội trong năm và nhiệm vụ, giải pháp năm tới; quyết toán ngân sách TP năm 2017, ước thực hiện thu chi năm 2018 và dự toán phân bổ ngân sách năm sau. 

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ trước kỳ họp thứ 9; các tờ trình của UBND TP; thông báo của ủy viên MTTQ TP về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm qua; công tác xét cử của chánh án TAND TP; kết quả kiểm sát của VKSND TP; giám sát việc giải quyết khiếu nại của cử tri trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Phan Anh