Ngày 22-8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kon Tum cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã kỷ luật hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Kon Tum đối với ông Hoàng Văn Phước, nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum.

Kỷ luật về Đảng đối với nguyên Viện trưởng VKSND vì có nhiều sai phạm - Ảnh 1.

Khi giữ chức Bí thư Bí thu Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Kon Tum ông Phước đã mắc nhiều sai phạm nên bị cách chức

Trong giai đoạn từ tháng 1-2009 đến tháng 9-2016, với trách nhiệm là Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum, ông Phước đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; không làm tròn trách nhiệm được giao nên để xảy ra thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản để thất thoát ngân sách Nhà nước; vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt. 

Những vi phạm của ông Phước là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và ngành KSND tỉnh nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thu Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020.

 

Hoàng Thanh