Bản chất của việc hiến đất, mở đường chủ yếu nhằm mục đích phân lô, tách thửa trái quy định chỉ phục vụ lợi ích cá nhân chứ không phải là để phục vụ lợi ích cộng đồng, không thuộc đối tượng được nhà nước khuyến khích. Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm tạm dừng việc san lấp mặt bằng, thi công các công trình, không được làm cổng, rào chắn đối với đường đã thi công trên diện tích đã hiến làm đường để bàn giao địa phương quản lý làm đường công cộng. Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ diện tích đất đã hiến, trả lại đất để mở đường san lấp mặt bằng, phân lô trên địa bàn tỉnh, đối chiếu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch về nông thôn mới, xem xét xử lý đúng quy định (nếu có) hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý...

TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm được xem là điểm nóng về các dự án bất động sản trong thời gian gần đây. Tại TP Bảo Lộc, việc tách thửa diễn ra rầm rộ từ năm 2018 - 2021. Từ 3.873 thửa ban đầu đã hình thành 12.736 thửa đất mới, tác động đến hơn 1.200 ha đất. Việc hiến đất làm đường giao thông nông thôn mới đã có 115 hộ gia đình, cá nhân thực hiện. Tại huyện Bảo Lâm, từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn đã giải quyết hồ sơ cho 77 hộ gia đình, cá nhân tự nguyện trả lại đất làm đường giao thông. Cụ thể, xã có nhiều hộ, cá nhân trả lại đất làm đường giao thông nhất là xã Lộc Quảng (24 hộ, cá nhân), kế đến là Lộc An (22 hộ), Lộc Tân (18 hộ), Lộc Ngãi (6 hộ). Tổng số diện tích đất mà 77 hộ, cá nhân trả lại để làm đường giao thông là hơn 153 ha... Sau khi tách thửa, các hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất. Một số trường hợp đã và đang xây dựng nhà, chủ yếu là xây dựng nhà tiền chế. Cụ thể, khu vực thôn 5, xã Lộc Quảng đã xây dựng 32 căn nhà, khu vực xã Lộc Tân đã xây dựng 25 căn, khu vực xã B’Lá xây dựng khoảng 80 căn nhà tiền chế, các khu vực còn lại chưa xây dựng...

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trước đó đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Bảo Lâm chỉ đạo tạm dừng tác động, đầu tư, xây dựng thi công các công trình trên đất thuộc khu vực 15 hộ tách thửa tại thôn 5 và 6, xã Lộc Quảng (khu vực được quảng cáo là dự án Sun Valley); khu vực ông Nguyễn Mạnh Tưởng tách thửa tại thôn 4, xã B’Lá (được quảng cáo là dự án The Tropicana 1). Ngoài ra, các khu vực khác do các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tách thửa, giới thiệu, quảng cáo là dự án bất động sản trên địa bàn huyện Bảo Lâm cũng phải tạm dừng.

Đình Thi