Tình trạng bãi giữ xe tự phát, hàng rong buôn bán lấn chiếm lòng lề đường tại công viên Bến Bạch Đằng

Quỳnh Trâm - Mỹ Uyên