Ngày 23-11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng theo hình thức trực tuyến tại 74 điểm cầu trên toàn quốc.

Báo cáo về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức trung ương - cho biết trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tuy vậy, một bộ phận không nhỏ đảng viên, trong đó có đảng viên giữ vị trí lãnh đạo cấp cao do thiếu tu dưỡng rèn luyện và trước sự chống phá, cám dỗ của kẻ thù đã suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt về lý tưởng, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Lãnh đạo cấp cao phải gương mẫu - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương - phát biểu bế mạc hội nghị Ảnh: TTXVN

Trong 2 năm qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 490 tổ chức Đảng và hàng ngàn đảng viên vi phạm. Có 59 cán bộ diện trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, trong đó có 13 ủy viên trung ương và nguyên ủy viên trung ương, khai trừ một ủy viên Bộ Chính trị… Theo ông Phạm Minh Chính, lãnh đạo cấp cao phải gương mẫu để tạo động lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống và việc nêu gương bắt đầu từ việc nhỏ nhất… Từng lãnh đạo cấp cao thật sự soi rọi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan tỏa rất lớn, sẽ tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương - nhấn mạnh: Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương và các tổ chức Đảng bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận chương trình, kế hoạch hành động hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, với những giải pháp cụ thể, lộ trình thích hợp, nguồn lực bảo đảm, trách nhiệm rõ ràng, nỗ lực và quyết tâm hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trong thực hiện quy định "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành trung ương" ở các đơn vị, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương đề nghị tiếp tục thực hiện Quy định 101 về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp", Quy định 55 về "Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên", trong đó chú ý việc nêu gương của các đảng viên trong cấp ủy. 

Trường Hoàng - Gia Khang