Loay hoay học lệch giờ, làm lệch ca - Ảnh 1.

Infographic: Tấn Nguyên, dữ liệu: Duy Quốc