Với chủ đề "Tinh hoa đất Sen hồng", đường hoa Xuân có chiều dài 300 m, nằm trên đường Đặng Văn Bình, thuộc phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Ban tổ chức thiết kế 18 cụm tiểu cảnh thể hiện 3 phân đoạn chính: sản vật quê hương, Tết sum vầy, Xuân và tuổi trẻ.

Nét độc đáo trong nghệ thuật trang trí và sắp đặt bằng chất liệu lục bình, tre, trúc, sen, hoa, kiểng, xoài, sản phẩm làng nghề truyền thống của tỉnh Đồng Tháp, đều được tận dụng để thiết kế cùng với 7.500 giỏ hoa các loại.

Đến với đường hoa Xuân, khách du Xuân sẽ mãn nhãn với các tiểu cảnh chính, như: góc quê miền sông nước, gánh sản vật đất Sen hồng, thác hoa nghệ thuật, tiểu cảnh hồn sen, hoa lúa,…

Sau đây là những hình ảnh đặc sắc từ đường hoa Xuân ở thu phủ đất Sen hồng Đồng Tháp:

Lục bình, sen lên đường hoa Xuân ở thủ phủ đất Sen hồng Đồng Tháp - Ảnh 1.
Lục bình, sen lên đường hoa Xuân ở thủ phủ đất Sen hồng Đồng Tháp - Ảnh 2.
Lục bình, sen lên đường hoa Xuân ở thủ phủ đất Sen hồng Đồng Tháp - Ảnh 3.
Lục bình, sen lên đường hoa Xuân ở thủ phủ đất Sen hồng Đồng Tháp - Ảnh 4.
Lục bình, sen lên đường hoa Xuân ở thủ phủ đất Sen hồng Đồng Tháp - Ảnh 5.
Lục bình, sen lên đường hoa Xuân ở thủ phủ đất Sen hồng Đồng Tháp - Ảnh 6.
Lục bình, sen lên đường hoa Xuân ở thủ phủ đất Sen hồng Đồng Tháp - Ảnh 7.
Lục bình, sen lên đường hoa Xuân ở thủ phủ đất Sen hồng Đồng Tháp - Ảnh 8.
Lục bình, sen lên đường hoa Xuân ở thủ phủ đất Sen hồng Đồng Tháp - Ảnh 9.
Lục bình, sen lên đường hoa Xuân ở thủ phủ đất Sen hồng Đồng Tháp - Ảnh 10.
Lục bình, sen lên đường hoa Xuân ở thủ phủ đất Sen hồng Đồng Tháp - Ảnh 11.
Lục bình, sen lên đường hoa Xuân ở thủ phủ đất Sen hồng Đồng Tháp - Ảnh 12.
Lục bình, sen lên đường hoa Xuân ở thủ phủ đất Sen hồng Đồng Tháp - Ảnh 13.
Lục bình, sen lên đường hoa Xuân ở thủ phủ đất Sen hồng Đồng Tháp - Ảnh 14.

Khách du Xuân thích thú với cụm tiểu cảnh góc quê miền sông nước

Lục bình, sen lên đường hoa Xuân ở thủ phủ đất Sen hồng Đồng Tháp - Ảnh 15.

Cổng chào đường hoa Xuân

Lục bình, sen lên đường hoa Xuân ở thủ phủ đất Sen hồng Đồng Tháp - Ảnh 16.
Lục bình, sen lên đường hoa Xuân ở thủ phủ đất Sen hồng Đồng Tháp - Ảnh 17.
Lục bình, sen lên đường hoa Xuân ở thủ phủ đất Sen hồng Đồng Tháp - Ảnh 18.
Lục bình, sen lên đường hoa Xuân ở thủ phủ đất Sen hồng Đồng Tháp - Ảnh 19.
Lục bình, sen lên đường hoa Xuân ở thủ phủ đất Sen hồng Đồng Tháp - Ảnh 20.

Sen, lục bình đan thúng xuất hiện trên đường hoa

Phóng sự ảnh: NHA MÂN