Mới đây, TAND Tối cao đã có văn bản trả lời gửi ông Lương Ngọc Hùng, Chánh án TAND TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa về việc ông này khiếu nại quyết định điều động của Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa, điều động ông đến làm Thẩm phán Trung cấp, giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án.

Trước đó, ngày 18-6-2019, Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định 237/QĐ-TCCB điều động ông Lương Ngọc Hùng giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án TAND tỉnh Thanh Hóa kể từ ngày 15-7.

Lùm xùm việc điều động Chánh án TAND TP Thanh Hóa - Ảnh 1.

TAND tỉnh Thanh Hóa - nơi ông Lương Ngọc Hùng được điều động về giữ chức Trưởng phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án

Tuy nhiên, sau khi có quyết định, ông Hùng đã không chấp hành mà có đơn khiếu nại gửi TAND Tối cao, với lý do ông cho rằng Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa điều động ông không đúng quy định, vì ông chỉ còn khoảng 15 tháng nữa là nghỉ hưu, không thuộc đối tượng phải điều động theo quy định.

Trong đơn, ông Hùng có viện dẫn các quy định về quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, luân chuyển, điều động các chức vụ lãnh đạo quản lý trong TAND (Ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-TANDTC ngày 14-1-2019 của TAND Tối cao. Theo điểm b, khoản 3, điều 5 của quy chế "Trường hợp cán bộ đang giữ chức vụ, do nhu cầu công tác mà được xem xét bổ nhiệm chức vụ mới có phụ cấp tương đương thì phải còn độ tuổi công tác từ 3 năm (36 tháng) trở lên" (ông Hùng còn 15 tháng nghỉ hưu nên không thuộc trường hợp luân chuyển).

Ngoài ra, ông Hùng cũng đưa ra Quyết định 1260/2008/QĐ-TANDTC ngày 24-9-2008 về việc ban hành quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức ngành TAND. Trong quyết định này có nêu: "Không thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với cán bộ công chức có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng trước khi đủ tuổi nghỉ hưu"...

Bên cạnh đó, trong đơn ông Hùng còn cho biết việc điều động ông chưa khách quan, vì TAND tỉnh Thanh Hóa chưa lấy phiếu nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi ông đang công tác.

Ngay sau khi có đơn kiến nghị, ngày 18-7, ông Nguyễn Tường Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, TAND Tối cao đã ký văn bản trả lời kiến nghị của ông Lương Ngọc Hùng.

Theo đó, về thực hiện bố trí nhân sự Chánh án TAND để tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, căn cứ các quy định và căn cứ vào thực trạng đội ngũ cán bộ lãnh đạo TAND TP Thanh Hóa và tiêu chuẩn, điều kiện của cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất điều động ông Hùng về công tác tại TAND tỉnh Thanh Hóa để bổ nhiệm nhân sự đủ điều kiện giữ chức vụ Chánh án TAND TP Thanh Hóa và giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 là đúng chủ trương của Đảng, kế hoạch của Ban Cán sự Đảng TAND tối cao.

Về quy trình điều động, ngày 18-6, Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 237/QĐ-TCCB về việc điều động ông Hùng đến làm Thẩm phán trung cấp, giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án của TAND tỉnh Thanh Hóa, đúng quy định công tác cán bộ và đảm bảo về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về độ tuổi tái cử theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Việc bố trí nhân sự thay thế sẽ được thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và trên cơ sở thống nhất với Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp.

Tuấn Minh