Hiện trường vụ cháy thương tâm khiến 6 người tử vong

HẢI YẾN - HUỲNH NHƯ - QUỐC THẮNG