Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch QH đánh giá cao những thành tích mà lực lượng CAND đạt được trong 5 năm qua; đồng thời nhấn mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng CAND phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải nâng cao khả năng "tự đề kháng" trước tác động của diễn biến hòa bình, cũng như mặt trái của cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế...

Nâng cao khả năng tự đề kháng trước diễn biến hòa bình - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho các điển hình tiên tiến .Ảnh: TTXVN

Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào thi đua yêu nước trong CAND, Chủ tịch QH đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong ngành CAND tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng. Qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an và nhân dân về tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế.

B.T.C