Sáng 12-9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương (DNTƯ) tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã dự hội nghị.

Lan tỏa phong trào thi đua

Theo TTXVN, báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTƯ, cho biết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên; vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Theo ông Công, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối DNTƯ. Phong trào thi đua lao động sáng tạo được triển khai mạnh mẽ với nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng trong sản xuất, kinh doanh đã tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, tiết kiệm chi phí và làm lợi cho các DN hàng trăm tỉ đồng mỗi năm. Kết quả nổi bật là các chỉ số sản xuất kinh doanh đều tăng trưởng tốt, lợi nhuận hợp nhất năm 2017 tăng 32%, đạt trên 131.000 tỉ đồng; tổng nộp ngân sách nhà nước năm 2017 tăng 12%, đạt trên 220.000 tỉ đồng, chiếm gần 20% tổng thu ngân sách quốc gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thời gian qua. Đó là việc rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số đơn vị còn chậm, nội dung còn dài, khó nhớ, khó thực hiện; việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo chưa được thường xuyên liên tục...

Kiên quyết khắc phục yếu kém

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối DNTƯ. Trên cơ sở nhất trí với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Đảng ủy Khối DNTƯ đã xác định, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh cần lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn chặt với việc thực hiện các Nghị quyết trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. "Trọng tâm là kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý của các DN có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, có năng lực, tiên phong, gương mẫu, biết đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân" - ông Thưởng nhấn mạnh.

Ngăn chặn nhóm lợi ích, sân sau - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (thứ 3, từ trái sang) cùng các đại biểu tại hội nghị Ảnh: TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đặc biệt lưu ý trong triển khai Chỉ trị 05-CT/TW, cần kiên trì vận dụng phương pháp quản trị tiên tiến, kiểm soát nội bộ có hiệu quả trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, xung đột lợi ích; tình trạng cán bộ lãnh đạo, quản lý của DN nhà nước móc ngoặc với cán bộ, công chức để hình thành "nhóm lợi ích", "sân sau", lạm dụng chức vụ, quyền hạn thao túng hoạt động của DN, trục lợi cá nhân, tham nhũng, lãng phí, gây tổn hại cho nhà nước và DN.

Ông Thưởng cho rằng cần phải tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng; tăng cường công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật, phát huy vai trò của các cơ chế giám sát đối với việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DN nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

"Trong Chỉ thị 05-CT/TW có nêu một tư tưởng rất quan trọng, đó là thước đo quan trọng đối với thực hiện chỉ thị là làm sao thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ khối, của các DN phải được từng bước nâng lên" - ông Thưởng nêu rõ. 

Thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng ủy Khối DNTƯ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy các kết quả đã đạt được để thực hiện tốt phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phong trào tương thân, tương ái theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ; góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng đơn vị theo hướng sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện; đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo gương Bác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị...

TTXVN