Đó là nội dung trong tham luận "Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp" do Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà trình bày tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 28-1.

Có những biểu hiện "cua cậy càng, cá cậy vây"

Ông Đỗ Việt Hà nêu rõ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 61 Đảng bộ trực thuộc (các tổ chức Đảng trong những cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội) và hơn 8 vạn đảng viên. Đảng bộ khối đã chọn 3 khâu đột phá là: tiến hành xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng chi bộ và tăng cường, đổi mới công tác dân vận, nhất là trong cơ quan nhà nước.

Từ đó, nhận thức và thực hiện về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, đã được nâng lên một bước. Tuy nhiên, việc nhận thức về trách nhiệm nêu gương của một số cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ, sâu sắc và toàn diện. "Một số nơi, việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu, thực chất, đôi khi còn qua loa, chiếu lệ" - ông Đỗ Việt Hà nhấn mạnh.

Không ít cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có những biểu hiện "cua cậy càng, cá cậy vây", quan liêu, xa dân. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; lợi dụng chức vụ, quyền hạn sa vào chủ nghĩa cá nhân, bè phái, "lợi ích nhóm", tham nhũng, lãng phí... làm xói mòn niềm tin của nhân dân.

Ngăn chặn tha hóa quyền lực - Ảnh 1.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà trình bày tham luận tại Đại hội XIII. Ảnh: Như Ý

Trách nhiệm, bổn phận của cán bộ, đảng viên

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, phải đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, coi đây là phương pháp đúng đắn, hiệu quả và là yêu cầu bức thiết trong tình hình hiện nay.

Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, phải nghiêm khắc với bản thân, luôn tự nhìn nhận, đánh giá bản thân một cách nghiêm túc theo chuẩn mực "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư"; giữ vững nguyên tắc dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch trong sử dụng và đánh giá cán bộ. Bên cạnh đó, phải nâng cao nhận thức về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để mọi người đều thấy rằng đó là trách nhiệm, bổn phận và đạo lý của cán bộ, đảng viên; để chuyển từ nhận thức, thái độ đúng đắn thành những hành động, việc làm cụ thể.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng cho rằng phải thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện lý tưởng đạo đức cách mạng của Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; dũng cảm tự phê bình và phê bình. Mỗi cán bộ, đảng viên thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh, không tranh công, đổ lỗi, dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Cần tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc. "Kiên quyết chống những biểu hiện vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; những hành vi "nói không đi đôi với làm" hoặc "nói một đằng làm một nẻo"- ông Đỗ Việt Hà nhấn mạnh.

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải tự giác, gương mẫu, tiên phong trong việc nêu gương về đạo đức, lối sống, nâng cao khả năng tự "đề kháng" trước sự tác động, xâm nhập của các nhân tố độc hại từ bên ngoài; kiên quyết đấu tranh phòng chống sự tha hóa quyền lực, tham nhũng, "lợi ích nhóm", sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Đặc biệt, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để xử lý công minh, chính xác, kịp thời đúng với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có khoan nhượng, không có đặc quyền, đặc lợi, không có điểm dừng".

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho rằng tinh thần trách nhiệm nêu gương không phải tự nhiên mà có, mà phải thông qua giáo dục, rèn luyện và các biện pháp, chế tài của Đảng và pháp luật. Nâng cao được trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp, sẽ góp phần ngăn chặn sự tha hóa quyền lực, lợi dụng quyền lực để trục lợi. 

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 1.000 tổ chức Đảng và hơn 87.000 đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, kể cả đương chức và đã nghỉ hưu, cả cán bộ liên quan đến nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp...
PHẠM VĂN THẾ