Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết kết thúc năm 2020, giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt 281,5 tỉ USD, tăng 6,5% so với năm 2019 và là một trong những nền kinh tế có tốc độ xuất khẩu cao nhất thế giới trong bối cảnh đại dịch Covid-19; xuất siêu ở mức cao kỷ lục 19,1 tỉ USD. 

Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định trong xuất nhập khẩu với việc tổng kim ngạch năm thứ 2 liên tiếp đạt trên 500 tỉ USD. Các ngành công nghiệp tiếp tục vượt qua khó khăn trong bối cảnh đứt gãy các chuỗi cung ứng. 

Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2020 tăng 3,36%, tăng cao hơn so với tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức cao với 5,82%, tiếp tục là động lực quan trọng cho tăng trưởng của nền kinh tế. Hoạt động hội nhập quốc tế được duy trì trong bối cảnh dịch Covid-19; công tác đàm phán, ký kết và triển khai thực thi các hiệp định thương mại tự do (FTA) đạt kết quả tốt.

Nhận định năm 2021 còn nhiều thách thức, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh sẽ tập trung bám sát diễn biến thị trường để xử lý kịp thời, đồng thời lắng nghe, tìm hướng tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01, Nghị quyết 02 của Chính phủ, tăng trao đổi trực tiếp, hạn chế giấy tờ; xây dựng các cơ chế chính sách thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược với thể chế là nền tảng. Lấy phát triển, hiệu quả của DN và sự hài lòng và người dân làm thước đo của quá trình đổi mới và tái cơ cấu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành công thương cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách với tầm nhìn dài hạn, nhất quán, tạo ra môi trường thuận lợi, đồng bộ để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao năng suất nội ngành công nghiệp, giảm phụ thuộc vào lợi thế không bền vững của nguồn tài nguyên như: dầu thô, dầu mỏ, thay vào đó phải dựa trên nền tảng sáng tạo, lấy khoa học công nghệ làm động lực và tạo nền tảng cạnh tranh.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu ngành công thương phải xem DN là trung tâm đổi mới sáng tạo, là trọng tâm của sự phát triển ngành, tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi; tái cơ cấu mạnh mẽ ngành công nghiệp; chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, sản xuất linh kiện, cụm linh kiện nhằm tham gia sâu và có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, theo dõi sát diễn biến tình hình để có đối sách phù hợp.

Để "cỗ xe tam mã" xuất khẩu, tiêu dùng, đầu tư tiếp tục phát huy trong năm 2021 với quy mô lớn hơn, Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành công thương tổ chức thực hiện tốt phương châm "đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển" để góp phần quan trọng vào phát triển đất nước. Thủ tướng giao trách nhiệm cho ngành công thương không được để thiếu hàng hóa vào dịp Tết Tân Sửu 2021, bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Minh Chiến