Tối 23-11, Ban chỉ Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết từ 15 giờ ngày 22-11 đến 15 giờ ngày 23-11, tại Quảng Nam ghi nhận thêm 95 ca Covid-19 mới. Trong đó, có 58 ca cộng đồng (Hiệp Đức 18 ca,  Tam Kỳ 18 ca, Điện Bàn 12 ca, Thăng Bình 4 ca, , Hội An 2 ca, Núi Thành 2 ca, Tiên Phước 2 ca) và 37 ca đã được giám sát, cách ly từ trước.

Ngày 23-11, Quảng Nam thêm 95 ca Covid-19, 58 ca cộng đồng - Ảnh 1.

Quảng Nam phát hiện nhiều ca Covid-19 trong cộng đồng

Cụ thể, 4 ca bệnh đã được giám sát, cách ly tại huyện Đại Lộc, trong đó Đại Sơn 3 ca, Đại Hồng 1 ca.

18 ca bệnh tại thị xã Điện Bàn, trong đó 12 ca bệnh cộng đồng, chưa được giám sát, cách ly. Cụ thể, Điện Minh 2 ca, Điện Nam Trung 7 ca, Điện Ngọc 1 ca, Điện Phong 1 ca, Điện Phước 1 ca và 6 ca bệnh là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước.

1 ca bệnh tại xã Ba, huyện Đông Giang, là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước.

23 ca bệnh tại huyện Hiệp Đức, trong đó 18 ca bệnh cộng đồng chưa được giám sát, cách ly tại Quế Thọ 1 ca, Sông Trà 16 ca, Thăng Phước 1 ca và 5 ca bệnh đã được giám sát cách ly tại Quế Thọ.

2 ca bệnh cộng đồng chưa được giám sát cách ly tại TP Hội An ở phường Cẩm Hà và Cửa Đại.

1 ca bệnh tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, đã được giám sát, cách ly từ trước.

1 ca bệnh tại huyện Nông Sơn, là người về từ TP HCM, đã được giám sát, cách ly ngay khi về địa phương.

9 ca bệnh tại huyện Núi Thành, trong đó 2 ca bệnh cộng đồng, chưa được giám sát, cách ly tại Tam Xuân I và 7 ca bệnh đã được giám sát, cách ly từ trước.

3 ca bệnh đã được giám sát, cách ly từ trước tại huyện Quế Sơn trong đó Quế Thuận 2 ca, Quế Châu 1 ca.

18 ca bệnh cộng đồng, chưa được giám sát cách ly tại TP Tam Kỳ. Cụ thể, An Mỹ 7 ca, An Sơn 5 ca, Hòa Thuận 1 ca, Tam Ngọc 1 ca, Tam Phú 1 ca, Tam Thăng 1 ca, Tân Thạnh 2 ca.

6 ca bệnh tại huyện Thăng Bình, trong đó 4 ca bệnh cộng đồng, chưa được giám sát cách ly tại Bình An 2 ca, Bình Trung 2 ca và 2 ca bệnh đã được giám sát, cách ly từ trước.

9 ca bệnh tại huyện Tiên Phước, trong đó 2 ca bệnh cộng đồng đang điều tra nguồn lây tại Tiên Kỳ, Tiên Lập và 7 ca bệnh đã được giám sát, cách ly tại Tiên Cẩm.

Trần Thường