Theo quyết định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trạm thu phí BOT Tân Phú trên Quốc lộ 20 tại Đồng Nai sẽ tạm dừng thu phí từ 14 giờ ngày 20-10-2020 để xác định ngày dừng thu phí.

Theo Tổng cục Đường bộ ngày 8-10-2020, đơn vị này đã họp với Công ty CP BOT Quốc lộ 20 (doanh nghiệp dự án) làm rõ các nội dung vướng mắc của dự án. Từ ngày 12 đến 13-10, Tổng cục Đường bộ và doanh nghiệp dự án đã phối hợp rà soát phương án tài chính của dự án. Đến nay, dự án vẫn còn những tồn tại. Theo đó, trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, để bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ đường bộ, Tổng cục Đường bộ đề nghị Tạm dừng thu phí tại trạm thu phí BOT Tân Phú.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án có trách nhiệm thông báo công khai việc tạm dừng thu phí tại trạm BOT Tân Phú trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các trạm thu phí thuộc dự án. Đối với những trường hợp chủ xe đã mua vé tháng, vé quý qua trạm, nhà đầu tư phải thực hiện hoàn trả tài chính vé tháng, quý còn hạn sử dụng, thu hồi lại vé bán, lập hồ sơ quyết toán.

X.Hoàng