Nhà hàng Triều Tiên này đã đóng cửa vào tuần trước. Theo quan sát của phóng viên Báo Người Lao Động, nhà hàng có dán thông báo "tạm nghỉ để sửa chữa" nhưng theo người dân sống ở gần đó, nhà hàng có thể đóng cửa luôn, vì kinh doanh ế ẩm.

Nhà hàng này được mở vào năm 2014 và có khoảng 15 người Bắc Triều Tiên làm nhân viên tại đây.

Năm trước, vào tháng 2-2016, một nhà hàng Triều Tiên tại Đà Nẵng cũng đã đóng cửa vì kinh doanh không khả quan.

Trong khi đó một nhà hàngTriều Tiên khác tại Hà Nội vẫn đang hoạt động. Các nhà hàng Triều Tiên hoạt động tại Việt Nam đang rất khó khăn, bởi đơn giản mãi lực thấp, trong khi ẩm thực Hàn Quốc đang chiếm lĩnh trong giới trẻ.

Vĩnh Hy - Mỹ Uyên - Hải Lê