Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, Vietnam Airlines hủy các chuyến bay đến, đi từ Quảng Nam, Quy Nhơn và Tuy Hòa ngày 19-12 như sau:

VN1641, VN1640 giữa Hà Nội và Quảng Nam; VN1462, VN1463 giữa TP HCM và Quảng Nam.

VN1623, VN1622 giữa Hà Nội và Quy Nhơn; VN1394, VN1395, VN1396, VN1397 giữa TP HCM và Quy Nhơn.

VN1651, VN1650 giữa Hà Nội và Tuy Hòa; VN1660, VN1661 giữa TP HCM và Tuy Hòa.

Dựa trên diễn biến thời tiết, Vietnam Airlines sẽ triển khai lịch bay bù trong những ngày tới và thực hiện các công tác hỗ trợ liên quan.

Hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ Quảng Nam, Tuy Hòa và Quy Nhơn trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và lịch bay.

Dương Ngọc