Ngày 20-6, ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy, cùng ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy nghe UBND tỉnh báo cáo việc suy giảm rạn san hô tại Khu Bảo tồn biển Hòn Mun, vịnh Nha Trang.

Báo chí phản ánh đúng

Sau khi nghe UBND tỉnh, UBND TP Nha Trang báo cáo, ý kiến của các thành viên dự họp và ý kiến thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Thường trực Tỉnh ủy kết luận thời gian qua, các cơ quan báo chí phản ánh cơ bản đúng thực trạng suy giảm rạn san hô tại khu vực Hòn Mun, vịnh Nha Trang.

Qua ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, báo cáo của Ban Quản lý vịnh Nha Trang, UBND TP Nha Trang và ý kiến của các thành viên tại cuộc họp bước đầu cho thấy, việc suy giảm phần lớn rạn san hô tại khu bảo tồn biển Hòn Mun là một quá trình chịu tác động tích lũy từ nhiều năm, gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, nguyên nhân khách quan là do tác động của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của cơn bão Damrey năm 2017 và cơn bão số 9 năm 2021.

Phục hồi Khu Bảo tồn biển Nha Trang - Hòn Mun - Ảnh 1.

San hô ở Khu Bảo tồn biển vịnh Nha Trang chết trắng, tấp thành bãi dọc bờ nước

Nguyên nhân chủ quan là do công tác quản lý nhà nước, sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương liên quan, hoạt động của Ban Quản lý vịnh Nha Trang còn nhiều bất cập, hạn chế, thiếu sót; nhiều hoạt động của con người tác động lên hệ sinh thái biển vịnh Nha Trang nói chung và rạn san hô tại Khu Bảo tồn biển Hòn Mun nói riêng vẫn chưa được xử lý kịp thời như: khai thác thủy sản trái phép, nạo vét, xây dựng các công trình ven biển không đúng quy định, xả thải từ các hoạt động du lịch...

Trước đó, Báo Người Lao Động có loạt bài điều tra về việc suy giảm san hô nghiêm trọng ở Khu Bảo tồn biển vịnh Nha Trang. Qua đó cho thấy, giữa tháng 6-2020, ở Khu Bảo tồn biển này có độ phủ san hô sống lên đến 61% nhưng đến đầu năm 2022 chất lượng san hô ở Hòn Mun dưới mức trung bình. Đặc biệt, khu vực Tây Nam của Hòn Mun có tình trạng rạn san hô rất kém, tỉ lệ bao phủ chỉ còn 7,8%.

Xây dựng kế hoạch tổng thể

Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm thực hiện một số giải pháp, trong đó chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh Nha Trang, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 7-2022.

Trong đó, Tỉnh ủy lưu ý một số nội dung, cụ thể: rà soát lại toàn bộ cơ chế quản lý, bảo tồn vịnh Nha Trang, công tác phối hợp liên ngành giữa các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, công tác phối hợp giữa UBND tỉnh Khánh Hòa các với bộ, ngành trung ương (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) để ban hành hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế quản lý, bảo tồn vịnh Nha Trang hiệu quả, bền vững, đúng quy định.

Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Nha Trang rà soát, củng cố, kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý vịnh Nha Trang. UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu phương án quản lý, khai thác vùng mặt nước trong vịnh Nha Trang theo hướng xã hội hóa, xây dựng mô hình quản trị công tư, kết hợp hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ gắn với nhiệm vụ bảo vệ các Khu Bảo tồn biển vịnh Nha Trang.

Về nghiên cứu, điều tra khảo sát, đánh giá định kỳ việc bảo tồn, giữ gìn các rạn san hô vịnh Nha Trang (bao gồm khu bảo tồn biển Hòn Mun), UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát, đánh giá định kỳ các tác nhân làm suy giảm rạn san hô trên vịnh Nha Trang, đề ra các giải pháp phù hợp để bảo vệ và phục hồi các rạn san hô một cách bền vững, lâu dài.

Về đề xuất nghiên cứu thiết lập "Khu Dự trữ sinh quyển hòn Bà - sông Cái" và "Khu sinh thái biển quốc tế vịnh Nha Trang", Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét các đề xuất nêu trên, kêu gọi các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, người dân, doanh nghiệp chung tay với chính quyền để bảo tồn giá trị đặc hữu, đa dạng của vịnh Nha Trang. 

Sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên biển

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khẳng định việc bảo tồn, giữ gìn và phục hồi hệ sinh thái biển đa dạng tại vịnh Nha Trang, trong đó có rạn san hô tại khu bảo tồn biển Hòn Mun, là một trong những nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp thiết vừa lâu dài của tỉnh Khánh Hòa. Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định rõ quan điểm: "Xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa phải dựa trên cơ sở khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên biển, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu".

Bài và ảnh: Kỳ Nam