Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà:

Đổi mới công tác quy hoạch

Ưu tiên trước hết trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai là đổi mới về phương pháp, nội dung, hình thức của công tác quy hoạch. Công tác quy hoạch sẽ giải quyết được yêu cầu về công bằng, bình đẳng cho các bên trong việc phân bổ, sử dụng đất đai.

Về định giá đất, nếu chúng ta làm công khai, minh bạch, bình đẳng thì sẽ giải quyết được mối quan hệ giữa nhà nước và người dân có đất, giữa những người dân bị thu hồi đất và doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc xây dựng thông tin dữ liệu đất đai là rất cần thiết, chuyển đổi số càng sớm càng tốt. Thông qua dữ liệu về đất đai sẽ giám sát nguồn lực này, giúp người dân tiếp cận thông tin đất đai công bằng, bình đẳng và góp phần cải cách hành chính.

Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Khi giao đất, cần "tiền trao, cháo múc"

Vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất cần được xem xét, sửa đổi phù hợp trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là lỗ hổng vô cùng lớn mà Luật Đất đai năm 2013 chưa "bịt" được, tạo nên địa tô chênh lệch, từ đó xảy ra một số sai phạm.

Về xác định giá đất, hiện có nhiều phương pháp nhưng chưa thực sự nhất quán, chính xác, tạo ra lỗ hổng, phải rà soát lại để lựa chọn phương pháp phù hợp nhất. Ngoài ra, vấn đề giao đất cũng cần được hoàn thiện về chính sách. Khi nộp tiền vào ngân sách rồi, lúc đó mới giao đất, "tiền trao cháo múc" như ông cha ta vẫn nói.

GS-TS Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

Nên bỏ cơ chế tự thỏa thuận trong thu hồi đất

Nhà nước phải trực tiếp thực hiện thu hồi và đền bù, giải phóng mặt bằng theo cơ chế thống nhất đối với mọi dự án đầu tư phát triển bất động sản có quyết định phê duyệt đầu tư của nhà nước. Khi đó, người dân có đất thu hồi được hưởng chính sách bồi thường và tái định cư thống nhất, bảo đảm tái lập cuộc sống tốt hơn sau tái định cư; doanh nghiệp có đất sạch để thực hiện dự án mà không gặp phải những vướng mắc như cơ chế tự thỏa thuận; nhà nước sẽ thu hồi được giá trị địa tô chệnh lệch từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi giao đất cho nhà đầu tư phát triển bất động sản.