Sáng nay 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội.

Những hình ảnh phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các văn kiện trình Đại hội - Ảnh: TTXVN

Tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội có các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Công an Tô Lâm; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM Nguyễn Thiện Nhân; Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII Hoàng Trung Hải và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Tham dự phiên khai mạc có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ.

Các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã dự phiên khai mạc Đại hội.

Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trong cả nước.

Với phương châm: "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển", Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước); xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1 đến 2-2-2021.

Những hình ảnh tại phiên khai mạc Đại hội XIII (Ảnh: TTXVN):

Những hình ảnh phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 2.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Những hình ảnh phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 3.
Những hình ảnh phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 4.

Đoàn Thư ký Đại hội gồm 5 thành viên

Những hình ảnh phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 5.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Những hình ảnh phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 6.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời của Đại hội

Những hình ảnh phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 7.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội

Những hình ảnh phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 8.
Những hình ảnh phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 9.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự phiên khai mạc Đại hội

Những hình ảnh phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 10.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới tham dự phiên khai mạc

Những hình ảnh phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 11.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội

Những hình ảnh phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 12.

Các Mẹ Việt Nam Anh hùng là đại biểu khách mời dự phiên khai mạc Đại hội

Những hình ảnh phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 13.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Những hình ảnh phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 14.
Những hình ảnh phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 15.
Những hình ảnh phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 16.
Những hình ảnh phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 17.
Phạm Văn Thế