Trước đó, ngày 5-8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp Phiên thứ 20 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, để đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

Những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp - Ảnh: TTXVN

Về sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phát biểu kết luận đã nhấn mạnh cần xác định rõ nội hàm của công tác phòng, chống tiêu cực; trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; giao cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện.

Những hình ảnh Tổng Bí thư Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ảnh: TTXVN):

Những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp

Những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận

Những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị - Ảnh 4.
Những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị - Ảnh 5.

Quang cảnh cuộc họp

Những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị - Ảnh 6.
Những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị - Ảnh 7.
B.T.V