Những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm cấp cao với Tổng thống Mỹ Joe Biden tối ngày 29-3

Những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden

Những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh 2.
Những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh 3.
Những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh 4.
Những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh 5.

Toàn cảnh buổi điện đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Mỹ Joe Biden

Theo TTXVN