Ngày 26-4, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) để xem xét, thông qua nhiều vấn đề của địa phương, đồng thời miễn nhiệm một số người nghỉ chế độ, chuyển công tác và bầu bổ sung một số chức danh.

Ninh Bình: Trưởng ban Tuyên giáo được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh 1.

Ông Phạm Quang Ngọc (bìa trái), Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình, được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021

Tại cuộc họp này, HĐND tỉnh Ninh Bình đã miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đối với ông Đinh Chung Phụng (nghỉ hưu); miễn nhiệm chức danh trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Ninh Bình đối với ông Chu Thanh Hà (nghỉ hưu); miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Ninh Bình đối với ông Phạm Quang Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Sau đó, HĐND tỉnh Ninh Bình đã bỏ phiếu kín, bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phạm Quang Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021, với tỉ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Được biết, trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ông Phạm Quang Ngọc (SN 1973, quê xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) từng kinh qua các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình.

Thanh Tuấn