Khoảng 1.000 m2 được chọn thí điểm bằng công nghệ Nhật Bản ở hồ Tây

Dự án xử lý thí điểm làm sạch nước Hồ Tây được thực hiện tại địa điểm đối diện số nhà 161 Nguyễn Đình Thi từ ngày 16-5, sau hơn 2 tháng cho thấy nước đổi màu, giảm mùi hôi tanh.

Nước hồ Tây đổi màu sau thí điểm công nghệ Nhật Bản - Ảnh 2.

Cùng thời điểm thí điểm công nghệ Nhật ở sông Tô Lịch thì các chuyên gia cũng đưa công nghệ này thí điểm trên 1 đoạn ở hồ Tây

Nước hồ Tây đổi màu sau thí điểm công nghệ Nhật Bản - Ảnh 3.

Ngày 23-6, chuyên gia Nhật Bản đã tiến hành quây kín khu vực xử lý nước bằng bạt và các bao cát chèn đáy chân tôn. Chỉ vài ngày sau, về mặt cảm quan, màu nước bên trong khu vực được quây kín hoàn toàn đã thay đổi đáng kể.

Nước hồ Tây đổi màu sau thí điểm công nghệ Nhật Bản - Ảnh 4.

Chỉ sau vài ngày đưa công nghệ Nhật vào thí điểm, nước ở khu vực được chọn đã trong hơn

Nước hồ Tây đổi màu sau thí điểm công nghệ Nhật Bản - Ảnh 5.
Nước hồ Tây đổi màu sau thí điểm công nghệ Nhật Bản - Ảnh 6.

Nước tại hồ Tây có rất nhiều tảo, vì vậy chuyên gia Nhật Bản đã phải tiến hành lấy mẫu đo ban đêm (là lúc tảo lấy O2 nhả khí CO2), kết quả đo được ở bên ngoài khu vực xử lý chỉ đạt 4.77mg/l. Trong khi đó, bên trong khu vực xử lý, hàm lượng oxy hòa tan đo được là 6.38 mg/l (Đạt cột A1-QCVN08) là điều kiện rất tốt cho các loài cá, thủy sinh phát triển.

Nước hồ Tây đổi màu sau thí điểm công nghệ Nhật Bản - Ảnh 7.

Nhiều chỉ số ở khu vực được chọn làm thí điểm đã có cải thiện

Nước hồ Tây đổi màu sau thí điểm công nghệ Nhật Bản - Ảnh 8.

2 mẫu nước trong khu vực xử lý (bên phải) và mẫu ngoài khu vực xử lý được trung bày tại khu vực được chọn làm thí điểm

2 mẫu nước trong và ngoài khu vực xử lý được trưng bày tại khu vực hồ Tây

Tin-ảnh-video: Ngô Nhung