UBND quận 1, TP HCM vừa có quyết định về thành lập Tổ kiểm tra liên ngành về trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn quận 1.

Theo như quyết định trên, Tổ kiểm tra liên ngành chỉ được ra quân dựa trên đề xuất của 10 phường, Tổ kiểm tra công vụ và các địa điểm theo phản ánh của người dân, báo chí… về tình trạng gây mất mỹ quan đô thị.

Quyết định này nhấn mạnh Tổ kiểm tra liên ngành chỉ được xuống đường dẹp vỉa hè khi được sự phê duyệt chấp thuận của Chủ tịch UBND quận 1.

Cũng theo quyết định này tổ trưởng sẽ là lãnh đạo quận, tổ phó là lãnh đạo đội trật tự đô thị, còn người đứng đầu Phòng quản lý đô thị, Công an, văn phòng… là thành viên. Phương án, kế hoạch kiểm tra phải trình chủ tịch quận phê duyệt.

Ông Đoàn Ngọc Hải muốn xuống đường dẹp vỉa hè phải được chủ tịch quận đồng ý - Ảnh 1.

Ông Đoàn Ngọc Hải muốn xuống đường dẹp vỉa hè phải được Chủ tịch quận đồng ý

Điều đáng nói là quyết định này quy định "lãnh đạo Đội Trật tự đô thị là Tổ phó" nhưng "lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị là thành viên". Về mặt chính quyền, Đội Trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý đô thị. 

Ngoài ra, UBND quận 1 cũng ban hành quyết định thành lập 2 Tổ kiểm tra công vụ để quản lý trật tự đô thị. Tổ một do Chủ tịch UBDN quận Trần Thế Thuận làm tổ trưởng, ông Đoàn Ngọc Hải làm tổ phó. Tổ hai do bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch Thường trực - làm tổ trưởng; tổ phó là ông Lưu Trung Hoà, Phó Chủ tịch UBND quận.

Nhiệm vụ của tổ công vụ là ghi nhận các hành vi tái chiếm vỉa hè, lòng lề đường đã bàn giao cho phường quản lý. Kiểm tra trách nhiệm của lãnh đạo phường cũng như việc tuyên truyền đối với những hộ kinh doanh có sử dụng vỉa hè.

Tổ công vụ phải thông tin đến UBND phường kết quả kiểm tra cũng như khu vực cần giám sát. Phường có trách nhiệm chấn chỉnh, báo cáo tổ này trong vòng 24 giờ để tổ báo cáo lại chủ tịch quận.

Nguyễn Phan