Ông Nguyễn Khắc Toàn, hiện là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã được 100% đại biểu tham dự kỳ họp tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, sinh ngày 19-4-1970, quê ở phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, là Cử nhân Luật Tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, ông Toàn từng giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tháng 2-2020, ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 10-2020, ông Toàn tái đắc cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Khắc Toàn đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Khắc Toàn đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ông Nguyễn Khắc Toàn đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 2.

Lãnh đạo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Khắc Toàn và các vị trúng cử vào các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh khóa VII

HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, (sinh ngày 1-6-1964, quê quán xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), vào Đảng tháng 3-1985, có trình độ Cử nhân luật, Cử nhân chính trị; hiện tại là Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Tấn Tuân là đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12 và 13; từng đảm nhiệm các chức vụ ở tỉnh Khánh Hòa: Bí thư Tỉnh Đoàn, Bí thư Thị ủy Cam Ranh, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Khắc Toàn đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Tấn Tuân tái cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

HĐNĐ tỉnh cũng bầu ông Trần Mạnh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tái đắc cử chức Phó Chủ tịch  HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 và bà Phạm Thị Xuân Trang – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII.

Kỳ Nam