HLV Park Hang-seo trở lại luyện quân, Văn Lâm tự tin về phong độ

Trọng Anh - Duy Phú