Sáng 15-6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam khóa X.

Ông Phan Việt Cường, Lê Trí Thanh tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam - Ảnh 1.
Ông Phan Việt Cường, Lê Trí Thanh tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam - Ảnh 2.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho các đại biểu

Theo đó, ông Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X; các ông Nguyễn Công Thanh, Trần Xuân Vinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX - được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X.

Ông Phan Việt Cường, Lê Trí Thanh tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam - Ảnh 3.

Ông Phan Việt Cường (giữa) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X

Ông Phan Việt Cường, Lê Trí Thanh tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Công Thanh và ông Trần Xuân Vinh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X

Ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; các ông Hồ Quang Bửu, Nguyễn Hồng Quang, Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 - được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phan Việt Cường, Lê Trí Thanh tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam - Ảnh 5.

Các ông Hồ Quang Bửu, Nguyễn Hồng Quang, Trần Văn Tân được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khóa X

Ông Phan Việt Cường, Lê Trí Thanh tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam - Ảnh 6.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh

Các đại biểu cũng tiến hành bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X; bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa X.

Ông Phan Việt Cường, Lê Trí Thanh tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam - Ảnh 7.

Ông Lê Trí Thanh (giữa) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026

Trước đó, HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Trần Thường