Cụ thể, theo danh sách niêm yết tại ki-ốt thông tin phục vụ Hội nghị Thành ủy TP HCM lần thứ 26 khóa X, ông Tất Thành Cang được giới thiệu chức vụ là Thành ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo công trình "Lịch sử TP HCM".

Công trình nghiên cứu lịch sử TP HCM đang được Thành ủy TP HCM đặt hàng Hội Lịch sử TP thực hiện, tham gia gồm các giáo sư, nhà khoa học...

Ông Tất Thành Cang làm phó ban chỉ đạo công trình Lịch sử TP HCM - Ảnh 1.

Thông tin về ông Tất Thành Cang

Trước đó, ngày 26-12-2018, Hội nghị Trung ương 9, khóa XII đã thông qua việc kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đánh giá của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm của ông Tất Thành Cang là "rất nghiêm trọng".

Tr.Hoàng