Sáng 14-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã chủ trì buổi gặp mặt trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019. Cùng tham dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Hơn 100 đại biểu là nhà trí thức, khoa học đã đạt giải thưởng khoa học và công nghệ trong nước, quốc tế, giải thưởng Hồ Chí Minh; các nhà giáo, nhà khoa học hoạt động trong khối viện, trường... dự buổi gặp mặt.

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dẫn câu nói nổi tiếng của danh sĩ Thân Nhân Trung: "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" để khẳng định vai trò của đội ngũ trí thức.

"Đội ngũ trí thức luôn đóng vai trò là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sáng tạo, truyền bá tri thức và xây dựng nền văn minh dân tộc. Trí thức luôn được người đương thời cũng như hậu thế kính trọng, tôn vinh"- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Ông Võ Văn Thưởng: Đội ngũ trí thức khoa học phải tiên phong sáng tạo - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định Đảng và nhà nước luôn coi khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu

Theo ông Võ Văn Thưởng, đội ngũ trí thức luôn ý thức về trách nhiệm, bổn phận của mình với đất nước. Đồng thời, phát huy vai trò tiên phong sáng tạo, cùng giai cấp công nhân xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18-5), Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng bày tỏ sự kính trọng, biết ơn đối với công lao của các nhà khoa học đã đóng góp cho đất nước.

Ông cũng khẳng định Đảng và nhà nước luôn coi khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, tạo nhiều cơ chế chính sách để ưu tiên phát triển đội ngũ trí thức khoa học.

Nhờ đó, nhiều công trình khoa học góp phần quan trọng trong thay đổi cơ cấu nền kinh tế, tăng năng suất lao động, thúc đẩy phát triển nền kinh tế, đời sống xã hội. Theo ông Võ Văn Thưởng, Đảng và nhà nước động viên, tặng thưởng các nhà khoa học có những sáng kiến, đề tài mang lại hiệu quả thiết thực cho việc sản xuất, thúc đẩy phát triển nền kinh tế.

Tuy nhiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Trưng ương Võ Văn Thưởng cũng nhìn nhận một cách tổng thể, sự phát triển của đội ngũ trí thức về số lượng, chất lượng và cơ cấu còn những hạn chế.

"Vị trí vai trò của trí thức chưa được phát huy đầy đủ, việc huy động tiềm năng vào phát triển đất nước còn thấp so với yêu cầu. Vẫn còn một số trí thức chưa ý thức đầy đủ trách nhiệm và bổn phận với dân tộc. Những đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ chưa giải quyết được các vấn đề của thực tiễn đặt ra"- ông Võ Văn Thưởng nói.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, Trưởng Ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng cho biết Đảng và nhà nước luôn coi trí thức là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng, đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững của đất nước.

"Tôi rất kỳ vọng, mong muốn đội ngũ trí thức khoa học sẽ phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước"- ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Tin-ảnh: Minh Chiến