Là một doanh nghiệp đi đầu trong việc chuyển đổi số, PC Quảng Ngãi từ lâu đã áp dụng công nghệ thông tin trong việc số hóa các quy chế quản lý nội bộ, cập nhật các văn bản pháp luật của nhà nước.

Thông qua hệ thống e-Office, các cán bộ làm công tác pháp chế thường xuyên nhận được thông báo về các văn bản pháp luật đã hết hiệu lực, sắp có hiệu lực để kịp thời cập nhật để áp dụng phù hợp vào trong công tác. Các quy chế quản lý nội bộ khi được ban hành cũng được phát hành trên hệ thống qua đó tất cả cán bộ công nhân viên khi có nhu cầu đều có thể tra cứu.

PC Quảng Ngãi: Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến pháp luật - Ảnh 1.

Phần mềm pháp điển hóa

Vừa qua, Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam vừa ra mắt ứng dụng Pháp điển hóa. Phần mềm này cung cấp nội dung được cập nhật mới nhất của các quy chế quản lý nội bộ, biết được những thuộc tính cơ bản của các quy chế quản lý nội bộ như: tình trạng hiệu lực, các văn bản pháp lý liên quan, các nội dung được hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung. Thông qua việc sử dụng phần mềm này mà khi một quy chế quản lý nội bộ có sự thay đổi, có thể ngay lập tức đọc được sự khác biệt giữa quy định mới và quy định cũ, tiết kiệm rất nhiều thời gian tìm kiếm, tra cứu.

Ngoài ra, PC Quảng Ngãi cũng thường xuyên xây dựng các bài giảng e-learning về các quy định pháp luật mới được ban hành và gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để toàn thể nhân viên tham gia học tập. Các bài giảng được trình bày một cách trực quan, ngắn gọn đi kèm với câu hỏi ôn tập sẽ giúp người học dễ nhớ và dễ áp dụng.

Ứng dụng công nghệ số vào trong hoạt động phổ biến pháp luật là một biện pháp thiết thực để đưa pháp luật ngày càng đến gần hơn với đời sống. PC Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ "Văn phòng số" trong kế hoạch chuyển đổi số của EVNCPC.

N.Tuân