Chính quyền địa phương thống nhất không phá dỡ toàn bộ công trình Panorama mà cải tạo thành điểm dừng chân, không có lưu trú. Việc cải tạo tòa nhà này sẽ theo hướng kiến trúc truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn, bảo đảm an toàn và xử lý rác thải theo quy định.

Phá dỡ, cải tạo công trình Mã Pì Lèng Panorama - Ảnh 1.

Công trình Mã Pì Lèng Panorama đang được phá dỡ, cải tạo Ảnh: TRƯỜNG NGUYỄN

Bản thiết kế phá dỡ, cải tạo đang được áp dụng đối với nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama đã được Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) và các bên có liên quan đồng ý. UBND huyện Mèo Vạc chịu trách nhiệm trong việc tháo dỡ, giám sát, cải tạo công trình này.

Trước đó, hồi tháng 3-2020, UBND tỉnh Hà Giang đã chủ trì hội nghị tư vấn xin ý kiến về phương án cải tạo công trình. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kế hoạch cải tạo nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama bị chậm. Tỉnh Hà Giang không thỏa thuận bồi thường thiệt hại về tài sản đối với chủ đầu tư nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama.

B.H.Thanh