Xét yêu cầu và thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh phân công công tác như sau: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thay mặt Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo Bộ Nội vụ.

Phân công công tác Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thay mặt Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo Bộ Nội vụ

Các nội dung khác của Quyết định số 1460/2021 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi. Theo đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ - làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng Thường trực. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công tác xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; cải cách tư pháp; ngoại giao và quan hệ đối ngoại… 

B.Trân