Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa có kết luận về việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện Dự án Khu dân cư Nhơn Đức (xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) do Công ty Vạn Phát Hưng làm chủ đầu tư.

Đối với dự án này, Thanh tra TP đã tiến hành thanh tra và có Kết luận số 33/2019.

Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có thiếu sót, sai phạm

Theo đó, dự án Khu dân cư Nhơn Đức có quy mô 9,33 ha theo Quyết định số 3615/2015 của UBND TP HCM. Tuy nhiên, đến nay đã hết thời gian được chấp thuận đầu tư nhưng chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng và quyết toán đầu tư.

Hơn nữa, trong quá trình thực hiện dự án, đã phát sinh một số sai phạm, thiếu sót thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan Nhà nước về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, quản lý, sử dụng tài sản công, kinh doanh bất động sản, thuế... 

Do đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trường Cục Thuế TP, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có thiếu sót, sai phạm nêu tại Kết luận TP và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP và Thanh tra TP trong thời hạn 30 ngày.

Sai phạm tại dự án Nhơn Đức - Nhà Bè: Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu 4 đơn vị kiểm điểm - Ảnh 1.

Dự án Khu nhà ở Nhơn Đức, Nhà Bè

Chủ tịch UBND TP còn yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng và quy hoạch tại dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Dự án của Công ty Vạn Phát Hưng đảm bảo đúng quy hoạch được duyệt.

Chỉ đạo UBND xã Nhơn Đức và các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý nghiêm các công trình xây dựng không phép, sai phép trong dự án.

Xác định các nghĩa vụ tài chính của Vạn Phát Hưng

Đối với việc khắc phục các sai phạm tại dự án, Chủ tịch UBND TP HCM giao:

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: xác định nguyên nhân, trách nhiệm trong việc Công ty Vạn Phát Hưng chậm nộp tiền sử dụng đất tại dự án trên và xin ý kiến Hội đồng Thấm định giá đất TP để trình UBND TP xem xét, quyết định về số tiền tương đương tiền chậm nộp tiền sử dụng đất của Công ty Vạn Phát Hưng.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Nhà Bè và các cơ quan có liên quan xác định lại chính xác phần diện tích đất Nhà nước trực tiếp quản lý tại dự án, từ đó đề xuất việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan của chủ đầu tư tại dự án theo đúng quy định.

Giám đốc Sở Xây dựng: tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản trong quá trình thực hiện dự án của Công ty Vạn Phát Hưng.

Cục trường Cục Thuế TP: kiểm tra việc Công ty Vạn Phát Hưng phân bổ giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng bao gồm chi phí thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân hơn 52 tỉ đồng (công ty chưa cung cấp tài liệu chi tiết để chứng minh), nhưng trên thực tế chi phí này đã được tính khấu trừ hoàn toàn vào tiền sử dụng đất phải nộp để kết luận, xử lý vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra số tiền gần 659 tỉ đồng mà Công ty Vạn Phát Hưng đã nhận từ Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường về khoản hoàn trả liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi một phần đất tại dự án để xác định thuế giá trị gia tăng chủ đầu tư phải nộp theo đúng quy định, đảm bảo thu đúng, thu đủ vào ngân sách Nhà nước.

Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các việc nêu trên cho UBND TP và Thanh tra TP trong thời gian 60 ngày.

Công ty Vạn Phát Hưng phải khắc phục ngay các sai phạm

Riêng đối với Công ty Vạn Phát Hưng, Chủ tịch UBND TP yêu cầu đại diện theo pháp luật của công ty chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, thuế và các quy định pháp luật khác có liên quan đến việc thực hiện dự án nhà ở do công ty làm chủ đầu tư đã được UBNDTP chấp thuận đầu tư.

Thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư đã được nêu tại các Quyết định về giao đất, chấp thuận đầu tư của UBNDTP; khắc phục ngay các vi phạm về đất đai, xây dựng, nhà ở... thuộc trách nhiệm của mình. Đồng thời nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai, về tiền sử dụng đất, các khoản thuế, phí, lệ phí... tại dự án đúng quy định của pháp luật theo các thông báo, quyết định có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

Phan Anh