Trong nhiệm kỳ 2015-2019, Hội đồng đã tổ chức thẩm định 52 di tích, 112 hiện vật, nhóm hiện vật trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận Bảo vật quốc gia. Hội đồng đã đóng góp ý kiến, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ các hồ sơ di tích văn hóa, danh lam thắng cảnh và DSVH phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam trình UNESCO ghi danh là DSVH và thiên nhiên thế giới; DSVH phi vật thể đại diện của nhân loại hoặc cần bảo vệ khẩn cấp.

Phát huy di sản văn hóa thành sức mạnh để phát triển đất nước - Ảnh 1.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam “đặt hàng” Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia nghiên cứu xây dựng bộ công cụ giám sát việc bảo tồn các di sản văn hóa trên cả nước .Ảnh: TTXVN

Hội đồng đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo các địa phương có biện pháp, phương án cụ thể để bảo vệ và bảo quản đặc biệt đối với bảo vật quốc gia, DSVH phi vật thể sau khi được UNESCO ghi danh; UBND tỉnh, thành phố quan tâm đúng mức đến việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị đối với di tích quốc gia đặc biệt. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị trong nhiệm kỳ tới (2020-2024), Hội đồng tăng cường hoạt động tư vấn về những vấn đề liên quan đến khoa học, công tác quản lý để bảo tồn, phát huy các DSVH, biến thành sức mạnh để đất nước phát triển. Phó Thủ tướng cũng "đặt hàng" Hội đồng bàn và xem xét phương án thiết lập bảo tàng số quốc gia; nghiên cứu xây dựng bộ công cụ giám sát việc bảo tồn các DSVH trên cả nước.

B.Trân