Sở Y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) vừa ban hành thông báo Phê bình đối với ông Nguyễn Văn Lên, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC tỉnh).

Lý do ông Nguyễn Văn Lên để xảy ra các thiếu sót trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn 2020- 2021.

Ngoài ông Lên, ông Trần Mạnh Hải, Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế cũng bị phê bình. Tập thể lãnh đạo phòng Kế hoạch và tài chính cùng một số cá nhân khác bị nhắc nhở.

Phê bình Phó Giám đốc CDC tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu - Ảnh 1.

Kết luận về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế của tỉnh BR-VT chỉ rõ nhiều hạn chế, thiếu sót

Trước đó, tháng 8-2022, Thanh tra tỉnh BR-VTđã ra thông báo Kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Theo đó, trong năm 2020- 2021, quá trình thực hiện việc mua sắm và sử dụng hàng hóa vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót.

Ví dụ điển hình như kết quả lựa chọn nhà thầu cho thấy giá trúng thầu đối với các loại hàng hóa từ khi nhập khẩu và sản xuất trong nước đều được mua qua bán lại làm cho giá tăng; chưa có sự kiểm soát chặt chẽ giá thiết bị, hàng hóa của các cơ quan chức năng quản lý về giá nhập khẩu, giá kê khai để các doanh nghiệp tự quyết định về giá. Ngoài ra, trong hồ sơ đấu thầu các tờ khai hải quan không thể hiện giá nhập khẩu (xoá giá trị hàng hoá).

Về xử lý trách nhiệm, thông báo Kết luận thanh tra kiến nghị: Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xem xét trách nhiệm của giám đốc Sở Y tế đối với các thiếu sót; giao giám đốc Sở Y tế xem xét trách nhiệm của CDC tỉnh, trách nhiệm của các cơ sở y tế, các tổ chức, cá nhân đã tham mưu dẫn đến những thiếu sót.

Tin, ảnh: Ngọc Giang