Sáng 7-11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết vừa có quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Lê Hữu Thọ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, vì có những vi phạm gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tập thể, cá nhân.

Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị bị kỷ luật vì nhận quà, trả quà không đúng quy định - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị, với cương vị là Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, được ủy quyền giải quyết công việc của đơn vị trong thời gian thủ trưởng cơ quan điều trị tại bệnh viện, trong quá trình xử lý công việc, ông Lê Hữu Thọ đã chủ quan, thiếu thận trọng, để lộ một số thông tin nội bộ cơ quan cho người không có trách nhiệm biết, vi phạm Quy định số 04-QĐ/UBKTTU, ngày 5-2-2017 về công tác bảo vệ bí mật trong cơ quan UBKT Tỉnh ủy; nhận quà và trả lại quà không đúng quy định và phương pháp của công tác kiểm tra vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.  

Xét quá trình 38 năm công tác, kinh qua nhiều cương vị, công tác khác nhau, ông Lê Hữu Thọ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều đóng góp được ghi nhận. "Trong thời gian công tác tại cơ quan UBKT Tỉnh ủy, đồng chí đã nỗ lực, phấn đấu với tinh thần làm việc tận tụy, cống hiến, trách nhiệm cao; vi phạm của đồng chí là lần đầu; thái độ thành khẩn, tự giác nhận khuyết điểm, sai phạm và hình thức kỷ luật"- thông cáo báo chí của UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị nêu.

Vì những lẽ trên, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Hữu Thọ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, bằng hình thức khiển trách.

H. Phong