Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác nội vụ năm 2018 do Bộ Nội vụ tổ chức sáng nay 18-1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu một số vấn đề liên quan về thi nâng ngạch công chức hiện nay.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ Nội vụ và các ban ngành liên quan cần rà soát, xem xét có cần thiết phải kéo về Hà Nội thi nâng ngạch công chức như hiện nay hay không, bên cạnh đó cũng có những dư luận về tiêu cực?

"Công chức ở địa phương rất nhiều việc, làm bù đầu nhưng lại phải về Hà Nội để thi nâng ngạch công chức. Nhiều công chức làm việc thực tiễn rất tốt, hiệu quả cao nhưng khi đi thi lại rớt, vậy chúng ta cần xem xét có nên thi nâng ngạch, hay căn cứ vào tiêu chí về năng lực, hiệu quả công việc của công chức"-Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng: Có cần thiết phải về Hà Nội thi nâng ngạch công chức? - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ xem xét lại việc thi nâng ngạch công chức như hiện nay - Ảnh: Minh Chiến

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu theo hướng có xây dựng hệ thống tiêu chí rõ ràng, khoa học về trình độ, đạo đức, kinh nghiệm, cống hiến... để nâng ngạch cho công chức thay vì thi nâng ngạch như hiện nay.

Theo Phó Thủ tướng, khi đã có tiêu chí rõ ràng thì áp vào từng trường hợp công chức, căn cứ vào thâm niên, năng lực và hiệu quả để nâng ngạch. Phó Thủ tướng nhấn mạnh điều này sẽ tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý công chức, viên chức.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho biết tính đến ngày 31-12-2017, đã thực hiện tinh giản biên chế với tổng số 33.459 người. Thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 đối với 42 địa phương, năm 2018 đối với 21 địa phương.

Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan đã tiến hành kiểm tra, quản lý, sử dụng biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức và hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại 5 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bên cạnh một số kết quả đạt được, công tác ngành nội vụ còn tồn tại một số hạn chế như tiến độ xây dựng và ban hành văn bản, đề án còn chậm, chất lượng chưa cao; vẫn còn văn bản đề án phải xin lùi, xin rút khỏi chương trình công tác.

Việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước còn chậm. Việc tinh giản biên chế mới chỉ dừng ở việc giải quyết theo nguyện vọng cá nhân, chưa thể hiện trách nhiệm của người đứng dầu và chưa căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức...

Minh Chiến