Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là chống khai thác IUU). Theo quyết định này, từ ngày 14-6-2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là Trưởng Ban Chỉ đạo thay ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đảm nhiệm thêm trọng trách - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Ảnh: Chinhphu.vn

Theo Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 20-5-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU), Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác chống khai thác IUU.

Bên cạnh đó, chỉ đạo đôn đốc phối hợp với các bộ, ban, ngành và địa phương triển khai, thực hiện chống khai thác IUU đáp ứng theo thông lệ quốc tế, các công ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết, phù hợp với quy định của các tổ chức nghề cá trong khu vực và quốc tế về chống khai thác IUU.

Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã được giao nhiệm vụ là Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thay ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là Chủ tịch Hội đồng thẩm định 5 quy hoạch ngành giao thông vận tải thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gồm: Quy hoạch mạng lưới đường bộ; Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc; Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam; Quy hoạch mạng lưới đường sắt) thay ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

D.Châu