Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa có văn bản gửi Thanh tra Chính phủ (TTCP) truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu cơ quan này phải hướng dẫn Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), Tổng Công ty Viễn thông MobiFone thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và kết luận thanh tra của TTCP về dự án MobiFone mua 95% cổ phần Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu (AVG).

Theo đó, căn cứ văn bản đề nghị của Bộ TT-TT số 1374 ngày 4-5-2018, TTCP hướng dẫn Bộ TT-TT, MobiFone thực hiện theo đúng pháp luật và kết luận thanh tra số 355 ngày 14-3-2018 của TTCP về dự án MobiFone mua 95% cổ phần AVG; báo cáo việc này lên Thủ tướng ngay trong tháng 5-2018.

Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ hướng dẫn vụ AVG - Ảnh 1.

Trước đó, đầu tháng 4, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan hướng dẫn Bộ TT-TTvà MobiFone thực hiện các kết luận đã nêu tại kết luận thanh tra dự án MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Đến đầu tháng 5 vừa qua, VPCP tiếp tục chuyển TTCP báo cáo của Bộ TT-TT gửi Thủ tướng về việc thu hồi tiền MobiFone đã thanh toán khi mua 95% cổ phần AVG để TTCP kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện kết luận thanh tra.

Theo báo cáo của Bộ TT-TT, ngày 12-3, MobiFone và nhóm cổ đông chuyển nhượng của AVG đã có biên bản họp thống nhất chấm dứt thỏa thuận hợp đồng MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Theo thỏa thuận, nhóm cổ đông sẽ trả lại toàn bộ số tiền bán cổ phần đã được MobiFone thanh toán.

Nhóm cổ đông cũng sẽ thanh toán chi phí mà MobiFone đã trả cho các đơn vị liên quan đến giao dịch mua cổ phần AVG và thanh toán cho MobiFone khoản lãi của số tiền đã mua cổ phần.

Ngược lại, MobiFone sẽ hoàn trả lại cổ phần cho nhóm cổ đông.

Sau đó, đến ngày 26-4, nhóm cổ đông đã chuyển cho MobiFone 8.505 tỉ đồng, trong đó 8.445 tỉ đồng là tiền MobiFone đã thanh toán khi mua 95% cổ phần AVG, 59,7 tỉ đồng là tiền MobiFone đã trả cho các chi phí liên quan đến dự án và khoản lãi tạm tính cho số tiền MobiFone đã thanh toán.

Tuy nhiên, theo Bộ TT-TT, do chưa có hướng dẫn của cơ quan chức năng nên MobiFone chưa chuyển trả lại cổ phần và bàn giao AVG cho nhóm cổ đông.

Vì vậy, Bộ TT-TT kiến nghị Thủ tướng cho phép MobiFone hoàn trả cổ phần AVG cho nhóm cổ đông và tiếp tục thực hiện các công việc tại thỏa thuận giữa MobiFone và nhóm cổ đông để sớm hoàn tất việc chấm dứt hợp đồng MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Ngày 14-3 vừa qua, TTCP đã công bố kết luận thanh tra toàn diện dự án MobiFone mua 95% cổ phần của AVG, trong đó chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm của MobiFone, Bộ TT-TT và các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

Theo đó, cơ quan thanh tra kết luận những vi phạm, làm trái quy định, thiếu trách nhiệm nêu trên của MobiFone, nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn của Nhà nước tại MobiFone khoảng 7.006 tỉ đồng, trong đó thiệt hại do mua nợ phải trả của AVG 1.134 tỉ đồng. Không chỉ vậy, việc thực hiện đầu tư dự án đã trực tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh viễn thông, làm sụt giảm lớn hiệu quả kinh doanh ngay từ năm 2016 và nhiều năm tiếp theo, số lỗ lũy kế đến cuối tháng 12-2017 là 1.982,7 tỉ đồng.

Trách nhiệm để xảy ra khuyết điểm, vi phạm thuộc về hội đồng thành viên (HĐTV), chủ tịch HĐTV, ban tổng giám đốc, kế toán trưởng, bộ phận đàm phán, các bộ phận liên quan thuộc MobiFone.

Ngoài ra, TTCP cũng chỉ rõ nhiều khuyết điểm, vi phạm của các bộ, ngành liên quan. Trong đó có Bộ TT-TT với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu và quản lý Nhà nước về thông tin, truyền thông đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định dự án; Quyết định số 236/2015 phê duyệt dự án đầu tư không bảo đảm căn cứ pháp lý, vi phạm các quy định của pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng vốn của Nhà nước.

Theo TTCP, về xử lý kinh tế, Bộ TT-TT và MobiFone chịu trách nhiệm xử lý, thu hồi số tiền đã thanh toán trong việc mua 95% cổ phần AVG. Truy thu từ MobiFone, nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 1,3 tỉ đồng; xử lý, thu hồi số tiền 1,54 tỉ đồng chi phí tư vấn đã chi cho 2 công ty tư vấn.

TTCP cũng kiến nghị Bộ TT-TT chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với chủ tịch HĐTV, các thành viên HĐTV, tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, bộ phận của MobiFone đàm phán mua cổ phần AVG và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra.

TTCP cũng chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quản lý có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra.

Bảo Trân