Phóng viên: Ông nhận xét gì về hoạt động báo chí ở TP HCM những năm gần đây?

- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM LÊ VĂN MINH: Báo chí những năm gần đây và sắp tới đã, đang và sẽ sôi động lên từng ngày, truyền tải những thông tin đa dạng, phong phú để phản ánh sự vận động không ngừng của xã hội, đáp ứng được nhu cầu thông tin của người dân, qua đó góp sức định hướng dư luận và tác động tích cực đến hành vi của công chúng.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM: Tạo điều kiện để báo chí hoạt động - Ảnh 1.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Lê Văn Minh

Báo chí luôn ở nơi đầu nguồn sự kiện, thông tin tuyên truyền sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng bộ và chính quyền TP HCM; xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội TP, diễn đàn dân chủ rộng lớn của nhân dân.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cùng sự phát triển mạng xã hội mang đến nhiều cơ hội, thuận lợi trong thông tin nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với đội ngũ những người làm báo. Bên cạnh đó, vẫn còn số ít nhà báo, phóng viên thiếu cẩn trọng khi khai thác thông tin, xử lý thông tin. Do đó, người làm báo cần chủ động đổi mới chính mình, giữ vững đạo đức người làm báo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm thông tin nhanh nhưng phải chính xác, nâng chất các tin bài, phục vụ tốt yêu cầu của bạn đọc. Còn các cơ quan báo chí phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; đầu tư, làm chủ công nghệ hiện đại; phát triển đúng hướng, nâng cao chất lượng đời sống của đội ngũ.

TP HCM đã ban hành đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP đến năm 2025. Theo đó, TP HCM còn 19 cơ quan báo chí sau sắp xếp. Ông có thể chia sẻ thêm về việc này?

- Quan điểm của lãnh đạo TP HCM là việc sắp xếp các cơ quan báo chí là để cho các báo tốt hơn, có điều kiện phát triển hơn và đội ngũ những người làm báo tiếp tục gắn bó với nghề, tiếp tục cống hiến cho nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM: Tạo điều kiện để báo chí hoạt động - Ảnh 2.

Các phóng viên tác nghiệp tại sự kiện nhân viên bệnh viện dã chiến lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan Ảnh: NGÔ NHUNG

Đối với các cơ quan báo chí được sắp xếp, yêu cầu đặt ra phải xem đây là cơ hội, thời điểm giúp cho báo nhìn lại quá trình hoạt động, suy nghĩ cải tiến về hình thức, nội dung các ấn phẩm, tác phẩm để đáp ứng yêu cầu trong điều kiện mới.

Hơn nữa, đây cũng là dịp để các cơ quan chủ quản báo chí rà soát, xem xét lại vai trò, trách nhiệm chủ quản của mình; quan tâm hơn trong chỉ đạo, lãnh đạo cơ quan báo chí trực thuộc mình thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thường xuyên tạo điều kiện hỗ trợ cho báo.

Vậy cơ quan quản lý báo chí ở TP HCM sẽ tạo điều kiện, cơ chế gì để báo chí phát triển đúng định hướng, tôn chỉ mục đích và hoạt động hiệu quả?

- Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM sẽ kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan báo chí. Cùng với đó là phối hợp với cơ quan chủ quản báo chí tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, kinh phí, cơ sở vật chất; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên cho các cơ quan báo chí.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM sẽ tham mưu cho lãnh đạo TP hỗ trợ kinh phí, cơ chế đặt hàng báo chí nội dung cần tập trung tuyên truyền về các thành tựu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội... Đồng thời, phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để các báo đài được cung cấp thông tin một cách kịp thời, nhanh chóng các chủ trương, chính sách của Đảng bộ và chính quyền TP; tạo điều kiện để các sở - ban - ngành TP, địa phương, đơn vị dự giao ban báo chí định kỳ để cung cấp thông tin cho báo chí. 

Theo Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP HCM đến năm 2025, sau khi sắp xếp, TP HCM còn 19 cơ quan báo chí, gồm: 7 báo in (2 báo thuộc tổ chức tôn giáo), 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình và 10 tạp chí. Cụ thể, 7 báo in gồm: Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Phụ Nữ TP HCM (cơ quan chủ quản là Thành ủy TP HCM); Pháp Luật TP HCM (cơ quan chủ quản là UBND TP), Công giáo và Dân tộc (Ủy ban Đoàn kết Công giáo) và Giác ngộ (Thành hội Phật giáo TP HCM).

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 17-6

PHAN ANH thực hiện