Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Phú Yên phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức hội nghị "Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tỉnh Phú Yên năm 2022" tại TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Phú Yên nâng cao nhận thức về chuyển đổi số - Ảnh 1.

Hội nghị bàn về các giải pháp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

Theo thông tin tại hội nghị, dù tăng hơn 12 bậc so với năm 2020, nhưng năm 2021, Phú Yên vẫn còn nằm ở vị trí thấp trong bảng xếp hạng về chuyển đổi số trong cả nước (50/63 tỉnh, thành).

Nguyên nhân được xác định là việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hướng đến chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế nhất định. Việc chuyển đổi số ở các doanh nghiệp, địa phương còn chậm, thiếu sự đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật CNTT; chưa có giải pháp hiệu quả trong tổ chức triển khai ứng dụng CNTT hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phú Yên nâng cao nhận thức về chuyển đổi số - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng, Cục Chuyển đổi số quốc gia, đề cập đến một số giải pháp nâng cao nhận thức chuyển đổi số

Hội nghị đã nêu ra những giải pháp hay, mang lại hiệu quả thực tế trong chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới. Trong đó quan trọng là nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, làm thế nào để tất cả đều hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung cần thiết để thực hiện chuyển đổi số; đồng thời ứng dụng có hiệu quả hơn nữa công nghệ số vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong hoạt động của các cơ quan nhà nước phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Mỹ Hoàng