Ngày 10-6, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành thông báo kết luận cuộc họp ngày 9-6 của ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo đánh sập các hầm vàng khai thác trái phép trong lâm phận Vườn Quốc gia (VQG) Sông Thanh.

Quảng Nam sẽ dùng 6 tấn thuốc nổ đánh sập hầm vàng ở Vườn quốc gia Sông Thanh - Ảnh 1.

Ông Hồ Quang Bửu trước đó đã đi kiểm tra các hầm khai thác vàng trái phép tại VQG Sông Thanh

Theo đó, thống nhất thời gian triển khai đánh sập, phá hủy các hầm khai thác vàng trái phép trong lâm phận VQG Sông Thanh từ ngày 19 đến 26-6.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam được giao nhiệm vụ lên phương án, kế hoạch cụ thể và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất, các dụng cụ liên quan đảm bảo hiệu quả, tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Ông Bửu yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đến tất cả người dân biết thời gian tổ chức đánh sập hầm vàng, có biện pháp ngăn chặn không cho người dân vào khu vực để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn sức khỏe và tính mạng của mọi người.

Quảng Nam sẽ dùng 6 tấn thuốc nổ đánh sập hầm vàng ở Vườn quốc gia Sông Thanh - Ảnh 2.

Quảng Nam sẽ sử dụng 6 tấn thuốc nổ để kết liễu các hầm vàng trái phép

Sau khi các hầm vàng bị đánh sập, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh có trách nhiệm tổ chức lực lượng, thành lập các chốt bảo vệ thường trực, tuyệt đối không để các đối tượng khai thác vàng trái phép tái xâm phạm lâm phận VQG Sông Thanh.

Trong lâm phận VQG Sông Thanh có 75 hầm vàng trái phép. Tỉnh Quảng Nam dự tính sẽ dùng khoảng 6 tấn thuốc nổ để phá hủy các hầm vàng này.

Tr.Thường