Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, từ 15 giờ ngày 20-11 đến 15 giờ ngày 21-11, Quảng Nam ghi nhận 143 ca Covid-19 mới. Trong đó có 89 ca cộng đồng (Tiên Phước 27 ca, Điện Bàn 26 ca, Hiệp Đức 22 ca, Hội An 9 ca, Tam Kỳ 2 ca, Đại Lộc 2 ca, Quế Sơn 1 ca) và 54 ca đã được giám sát, cách ly từ trước.

Cụ thể, 9 ca bệnh tại Đại Lộc (Đại Hưng 4 ca, Đại Sơn 5 ca), trong đó: 2 ca bệnh cộng đồng chưa được giám sát, cách ly tại Đại Sơn; 7 ca bệnh là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước.

Quảng Nam thêm 143 ca Covid-19, có 89 ca cộng đồng - Ảnh 1.

Dịch bệnh tại Quảng Nam diễn biến phức tạp trong tháng 11 này

37 ca bệnh tại Điện Bàn (Điện An 11 ca, Điện Hòa 2 ca, Điện Minh 6 ca, Điện Nam Bắc 1 ca, Điện Nam Trung 2 ca, Điện Ngọc 5 ca, Điện Phước 3 ca, Điện Phương 3 ca, Điện Thắng Trung 3 ca, Vĩnh Điện 1 ca). Trong đó, 26 ca bệnh cộng đồng chưa được giám sát, cách ly (Điện An 5 ca, Điện Hòa 2 ca, Điện Minh 4 ca, Điện Nam Bắc 1 ca, Điện Nam Trung 2 ca, Điện Ngọc 5 ca, Điện Phước 3 ca, Điện Phương 1 ca, Điện Thắng Trung 3 ca). Đáng chú ý, có 4 ca bệnh là công nhân Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc. 11 ca bệnh còn lại đều là đối tượng đã được giám sát, cách ly.

6 ca bệnh tại Duy Xuyên: là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước.

23 ca bệnh tại Hiệp Đức (Bình Sơn 1 ca, Quế Thọ 19 ca, Tân Bình 2 ca, Thăng Phước 1 ca). Trong đó, 22 ca bệnh cộng đồng, chưa được giám sát, cách ly, trong đó có 3 ca bệnh là công nhân tại công ty may Quế Thọ, 1 ca bệnh là F1 đã được giám sát, cách ly tại Quế Thọ.

9 ca bệnh cộng đồng tại Cẩm Hà, Hội An: đang điều tra nguồn lây.

16 ca bệnh tại Núi Thành (Tam Anh Bắc 5 ca, Tam Anh Nam 3 ca, Tam Mỹ Tây 2 ca, Tam Quang 6 ca) đều đã được giám sát, cách ly, trong đó: 1 ca bệnh từ Nha Trang về và 15 ca bệnh là F1.

1 ca bệnh tại Tam Thái, Phú Ninh: về từ TP Hồ Chí Minh, đã được giám sát, cách ly ngay khi về địa phương.

1 ca bệnh đã được giám sát, cách ly từ trước tại Phước Chánh, Phước Sơn.

4 ca bệnh tại Quế Sơn, trong đó: 1 ca bệnh cộng đồng, đang điều tra nguồn lây tại Quế Mỹ; 3 ca bệnh còn lại (Đông Phú 2 ca, Quế Xuân I 1 ca), là F1, đã được giám sát, cách ly.

3 ca bệnh tại Tam Kỳ, trong đó 2 ca bệnh cộng đồng, đang điều tra nguồn lây tại Hòa Hương; 1 ca bệnh là người nhà chăm sóc bệnh nhân F0 tại bệnh viện Y học Cổ truyền (ca bệnh người Núi Thành).

7 ca bệnh tại Thăng Bình (Bình An 4 ca, Bình Quế 2 ca, Bình Trung 1 ca), đều đã được giám sát, cách ly từ trước.

27 ca bệnh cộng đồng, đang điều tra nguồn lây tại Tiên Cẩm, Tiên Phước, trong đó 23 ca bệnh là học sinh trường Tiểu học Tiên Cẩm.

Trần Thường