Tối 3-11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết trong ngày tại địa phương này ghi nhận thêm 90 ca bệnh Covid-19.

Trong đó, 73 ca tại huyện Nam Trà My (Trà Cang 13 ca, Trà Don 5 ca, Trà Dơn 6 ca, Trà Leng 7 ca, Trà Linh 7 ca, Trà Mai 8 ca, Trà Nam 7 ca, Trà tập 9 ca, Trà Vân 8 ca, Trà Vinh 3 ca), đều là đối tượng đã được giám sát, cách ly từ trước. Trong số 73 ca bệnh mới, 68 ca là học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nam Trà My.

Quảng Nam thêm 90 ca Covid-19, 68 ca là học sinh - Ảnh 1.

Hàng chục học sinh tại Nam Trà My mắc Covid-19

Tại huyện Núi Thành ghi nhận 6 ca bệnh, gồm 2 ca bệnh là đối tượng F1, đã được giám sát, cách ly từ trước (tại Tam Hiệp và Tam Mỹ Đông); 2 ca bệnh về từ TP HCM, đã được giám sát, cách ly ngay khi về địa phương (tại Tam Anh Nam và Tam Hải). 2 ca bệnh đang điều tra nguồn lây (tại Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành).

Tại huyện Phú Ninh có 3 ca, gồm 2 ca bệnh về từ TP HCM, đã được giám sát, cách ly ngay khi về địa phương (xã Tam Dân); 1 ca bệnh về tự do từ Campuchia, đã được giám sát cách ly (xã Tam Lãnh).

3 ca bệnh tại Phước Sơn, gồm 2 ca bệnh tại Phước Chánh, là đối tượng đã được giám sát, cách ly tập trung từ trước; 1 ca bệnh lấy mẫu sàng lọc cộng đồng tại thôn 3, Phước Lộc.

4 ca bệnh tại phường Cửa Đại, TP Hội An, có yếu tố dịch tễ liên quan đến ca bệnh đã công bố ngày 27-10 (2 ca bệnh là F1, lấy mẫu lần 2 tại phường Phước Trạch; 2 ca bệnh là F2, chưa được giám sát cách ly (F1 lấy mẫu lần 1 âm tính).

1 ca bệnh tại thôn Vĩnh Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên, là đối tượng F1, đã được giám sát cách ly tập trung từ trước.

Quảng Nam đã nhận được hơn 1,32 triệu liều vắc-xin

Đến ngày 3-11, Quảng Nam đã nhận được hơn 1,32 triệu liều vắc-xin (100% so với quyết định). Số người được tiêm: 819.293 người (65,5% số người cần tiêm); trong đó 100.448 đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi (8,1% số người cần tiêm).

Tại Quảng Nam, có 451.097 người được tiêm vắc xin VeroCell và chưa ghi nhận phản ứng nặng sau tiêm chủng. Với số liều vắc-xin được nhận đợt 11: 5 huyện đã tiêm xong là Tiên Phước, Phú Ninh, Quế Sơn, Núi Thành, Nông Sơn; 3 huyện tiêm chậm nhất là Tây Giang (60,3%), Nam Trà My (71,3%) và Đông Giang (74,3%).

Trần Thường