Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết từ 15 giờ ngày 23 tới 15 giờ ngày 24-11, địa phương này ghi nhận thêm 97 ca Covid-19 mới, trong đó có 66 ca cộng đồng (Hiệp Đức 26 ca, Tam Kỳ 20 ca, Hội An 6 ca, Phú Ninh 5 ca, Thăng Bình 4 ca, Tiên Phước 1 ca, Quế Sơn 1 ca, Núi Thành 1 ca, Bắc Trà My 1 ca và Điện Bàn 1 ca).

Cụ thể, 26 ca cộng đồng phát hiện tại huyện Hiệp Đức. Trong đó, Hiệp Hòa 1 ca, Quế Thọ 12 ca, Sông Trà 10 ca, Tân Bình 2 ca, Thăng Phước 1 ca và 2 ca đã được giám sát, cách ly tại Tân Bình.

Quảng Nam thêm 97 ca Covid-19, có 66 ca cộng đồng - Ảnh 1.

Xét nghiệm Covid-19 ở tỉnh Quảng Nam

20 ca cộng đồng phát hiện tại TP Tam Kỳ. Trong đó, phường An Mỹ 5 ca, An Sơn 7 ca, An Xuân 1 ca, Hòa Thuận 1 ca, Tam Thanh 1 ca, Tân Thạnh 2 ca, Trường Xuân 2 ca, Tam Thăng 1 ca và 1 ca đã được cách ly giám sát tại Hòa Hương.

Huyện Tiên Phước ghi nhận 1 ca cộng đồng ở xã Tiên Thọ; 10 ca ở Tiên Cẩm và 1 ca Tiên Kỳ đã được cách ly giám sát.

Thị xã Điện Bàn ghi nhận 1 ca cộng đồng ở phường Điện Dương và 9 ca đã được cách ly giám sát.

4 ca cộng đồng phát hiện ở huyện Thăng Bình, tại các xã Bình An, Bình Trung, Bình Nam và 3 ca đã được cách ly giám sát.

5 ca cộng đồng phát hiện tại huyện Phú Ninh, trong đó Tam Lãnh 1 ca, Tam Lộc 1 ca, Tam Thái 2 ca và Tam Vinh 1 ca.

TP Hội An có 6 ca cộng đồng ở phường Cẩm Hà; huyện Quế Sơn có 1 ca cộng đồng ở Hương An.

Huyện Núi Thành có 1 ca cộng đồng ở Tam Quang; huyện Bắc Trà My có 1 ca cộng động ở Trà Đông.

Huyện Nam Giang có 3 ca ở Cà Dy đã được cách ly giám sát; huyện Đại Lộc có 2 ca ở Đại Sơn đã được cách ly, giám sát.

Q.Vinh